ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำสั่ง Limit และ Stop ต่างกันอย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ