ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "WAITING FOR UPDATE"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ